Enfiando o pintao na gorda negra, Negona gorda peituda dando muito